Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr zmian
Szukaj

Rejestr zmian:


2022-04-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawi wszczęcia postępowania o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego dla DOFAMA THIES Sp. z o.o.
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-25 / 15:07:16
przejdź do wpisu >>
2022-04-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Konkurs na stanowisko dyrektora SP1, PP2, PP3
dział: Praca w urzędzie - konkursy
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-25 / 14:58:33
przejdź do wpisu >>
2022-04-25 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Karty usług. Wzory wniosków z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-04-25 / 11:21:54
przejdź do wpisu >>
2022-04-25 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Karty usług. Wzory wniosków z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-04-25 / 11:21:08
przejdź do wpisu >>
2022-04-25 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Karty usług. Wzory wniosków z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-04-25 / 11:19:50
przejdź do wpisu >>
2022-04-25 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Karty usług. Wzory wniosków z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-04-25 / 11:17:22
przejdź do wpisu >>
2022-04-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego położonego przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze.
dział: 2022
osoba modyfikująca: Danuta Nagórna
czas akcji: 2022-04-22 / 09:10:03
przejdź do wpisu >>
2022-04-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji:
dział: 2022
osoba wprowadzająca: Danuta Nagórna
czas akcji: 2022-04-22 / 09:09:02
przejdź do wpisu >>
2022-04-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze.
dział: 2022
osoba wprowadzająca: Danuta Nagórna
czas akcji: 2022-04-22 / 08:58:51
przejdź do wpisu >>
2022-04-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Kamienna Góra za okres 01.01.2021-31.12.2021
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-21 / 12:14:30
przejdź do wpisu >>
2022-04-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Kamienna Góra za okres 01.01.2021-31.12.2021
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-21 / 12:14:08
przejdź do wpisu >>
2022-04-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2021 r. na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-21 / 12:13:41
przejdź do wpisu >>
2022-04-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2021 r. na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-21 / 12:13:24
przejdź do wpisu >>
2022-04-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nowego pozwolenia wodnoprawnego dla DOFAMA THIES
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-21 / 12:12:55
przejdź do wpisu >>
2022-04-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nowego pozwolenia wodnoprawnego dla DOFAMA THIES
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-21 / 12:12:34
przejdź do wpisu >>
2022-04-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesja Rady Miasta - porządek obrad
dział: Rada Miasta
osoba modyfikująca: Malwina Marmuszewska
czas akcji: 2022-04-21 / 08:56:37
przejdź do wpisu >>
2022-04-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Realizacja zadania publicznego pn. Lato w górach
dział: organizacje pozarządowe
osoba wprowadzająca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-04-20 / 13:11:57
przejdź do wpisu >>
2022-04-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesja Rady Miasta - porządek obrad
dział: Rada Miasta
osoba modyfikująca: Malwina Marmuszewska
czas akcji: 2022-04-19 / 11:26:52
przejdź do wpisu >>
2022-04-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Kwiecień - 2022
dział: Projekty aktów prawnych
osoba wprowadzająca: Malwina Marmuszewska
czas akcji: 2022-04-19 / 10:00:17
przejdź do wpisu >>
2022-04-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Realizacja zadania publicznego pn. Zagospodarowanie placu na działce 154/4 pod cele turystyczno-rekreacyjne
dział: organizacje pozarządowe
osoba wprowadzająca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-04-13 / 15:04:39
przejdź do wpisu >>
2022-04-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Realizacja zadania publicznego pn. Kwiaciarstwo moją pasją
dział: organizacje pozarządowe
osoba wprowadzająca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-04-13 / 15:03:10
przejdź do wpisu >>
2022-04-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu w nieruchomości nr 9 przy ul. Wł. Broniewskiego w Kamiennej Górze
dział: 2022
osoba modyfikująca: Danuta Nagórna
czas akcji: 2022-04-13 / 13:15:20
przejdź do wpisu >>
2022-04-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego w nieruchomości nr 9 przy ul. Wł. Broniewskiego w Kamiennej Górze
dział: 2022
osoba wprowadzająca: Danuta Nagórna
czas akcji: 2022-04-13 / 13:12:46
przejdź do wpisu >>
2022-04-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku
dział: organizacje pozarządowe
osoba wprowadzająca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-04-12 / 09:51:11
przejdź do wpisu >>
2022-04-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji w Klubie Sportowym RELAX
dział: Kontrole wewnętrzne 2022
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-12 / 08:19:55
przejdź do wpisu >>
2022-04-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wystąpienie pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji w Klubie Sportowym RELAX
dział: Kontrole wewnętrzne 2022
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-12 / 08:19:25
przejdź do wpisu >>
2022-04-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Rejestr zgłoszeń
dział: Zgłoszenia naruszeń
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-04-08 / 15:34:18
przejdź do wpisu >>
2022-04-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Rejestr zgłoszeń
dział: Zgłoszenia naruszeń
osoba wprowadzająca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-04-08 / 15:33:54
przejdź do wpisu >>
2022-04-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Formularz zgłoszenia
dział: Zgłoszenia naruszeń
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-04-08 / 15:31:25
przejdź do wpisu >>
2022-04-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Formularz zgłoszenia
dział: Zgłoszenia naruszeń
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-04-08 / 15:27:37
przejdź do wpisu >>
2022-04-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej.
dział: 2022 - Sprzedaż nieruchomości
osoba modyfikująca: Arkadiusz Jaracz
czas akcji: 2022-04-08 / 15:16:03
przejdź do wpisu >>
2022-04-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej.
dział: 2022 - Sprzedaż nieruchomości
osoba modyfikująca: Arkadiusz Jaracz
czas akcji: 2022-04-08 / 15:13:52
przejdź do wpisu >>
2022-04-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej.
dział: 2022 - Sprzedaż nieruchomości
osoba modyfikująca: Arkadiusz Jaracz
czas akcji: 2022-04-08 / 15:12:30
przejdź do wpisu >>
2022-04-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej.
dział: 2022 - Sprzedaż nieruchomości
osoba wprowadzająca: Arkadiusz Jaracz
czas akcji: 2022-04-08 / 15:04:44
przejdź do wpisu >>
2022-04-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego przy ul. Spacerowa w Kamiennej Górze
dział: 2022
osoba wprowadzająca: Danuta Nagórna
czas akcji: 2022-04-07 / 14:34:20
przejdź do wpisu >>
2022-04-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2022
dział: organizacje pozarządowe
osoba wprowadzająca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-04-07 / 13:40:42
przejdź do wpisu >>
2022-04-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2022
dział: Sprawy Społeczne
osoba wprowadzająca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-04-07 / 13:37:07
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny
2022-04-06 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wykaz ulic
dział: Gmina Miejska
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-04-06 / 08:09:26
przejdź do wpisu >>
2022-04-04 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycja 1/2022
dział: Petycje 2022
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-04-04 / 08:47:09
przejdź do wpisu >>
2022-04-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022
dział: organizacje pozarządowe
osoba wprowadzająca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-04-01 / 14:02:14
przejdź do wpisu >>
2022-04-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wystąpienie pokontrolne z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kamiennej Górze
dział: Kontrole wewnętrzne 2022
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-01 / 12:06:21
przejdź do wpisu >>
2022-04-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wystąpienie pokontrolne z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Kamiennej Górze
dział: Kontrole wewnętrzne 2022
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-01 / 12:05:56
przejdź do wpisu >>
2022-04-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Regulamin na słupy i tablice informacyjne 2022 - 2024
dział: Regulamin na słupy i tablice informacyjne
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-01 / 12:01:46
przejdź do wpisu >>
2022-04-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Regulamin na słupy i tablice informacyjne 2022 - 2024
dział: Regulamin na słupy i tablice informacyjne
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-01 / 12:01:13
przejdź do wpisu >>
2022-04-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Regulamin na słupy i tablice informacyjne 2022 - 2024
dział: Regulamin na słupy i tablice informacyjne
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-01 / 11:59:58
przejdź do wpisu >>
2022-04-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Słupy i tablice ogłoszeniowe
dział: Infrastruktura Miejska
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-01 / 11:59:23
przejdź do wpisu >>
2022-04-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Regulamin na słupy i tablice informacyjne 2021 - 2022
dział: Regulamin na słupy i tablice informacyjne
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-01 / 11:58:40
przejdź do wpisu >>
2022-04-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Słupy i tablice ogłoszeniowe
dział: Regulamin na słupy i tablice informacyjne
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-04-01 / 11:58:24
przejdź do wpisu >>
2022-04-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowania planistyczne w toku. Obwieszczenia.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-04-01 / 10:35:19
przejdź do wpisu >>
2022-03-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Konsultacje społeczne w sprawie projektu lokalizacji na terenie Kamiennej Góry linii kolejowej dużych prędkości
dział: Konsultacje bieżące
osoba wprowadzająca: Tadeusz Ferenc
czas akcji: 2022-03-29 / 13:15:09
przejdź do wpisu >>
2022-03-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Dyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra
dział: Rada Miasta
osoba modyfikująca: Katarzyna Stasicka
czas akcji: 2022-03-28 / 14:07:05
przejdź do wpisu >>
2022-03-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Dyżury radnych Rady Miasta Kamienna Góra
dział: Rada Miasta
osoba modyfikująca: Katarzyna Stasicka
czas akcji: 2022-03-28 / 14:06:01
przejdź do wpisu >>
2022-03-25 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Deklaracja dostępności
dział: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
osoba modyfikująca: Agnieszka Polewska
czas akcji: 2022-03-25 / 08:08:33
przejdź do wpisu >>
2022-03-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Deklaracja dostępności
dział: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
osoba wprowadzająca: Agnieszka Polewska
czas akcji: 2022-03-25 / 08:07:43
przejdź do wpisu >>
2022-03-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2022 programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”
dział: organizacje pozarządowe
osoba modyfikująca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-03-24 / 13:46:16
przejdź do wpisu >>
2022-03-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2022 programu polityki zdrowotnej \\
dział: organizacje pozarządowe
osoba modyfikująca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-03-24 / 13:44:21
przejdź do wpisu >>
2022-03-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2022 programu polityki zdrowotnej \"Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”
dział: organizacje pozarządowe
osoba wprowadzająca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-03-24 / 13:42:48
przejdź do wpisu >>
2022-03-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesja Rady Miasta - porządek obrad
dział: Rada Miasta
osoba modyfikująca: Malwina Marmuszewska
czas akcji: 2022-03-22 / 09:10:11
przejdź do wpisu >>
2022-03-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Marzec 2022- 2
dział: Projekty aktów prawnych
osoba modyfikująca: Malwina Marmuszewska
czas akcji: 2022-03-22 / 09:07:32
przejdź do wpisu >>
2022-03-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: marzec 2022- 2
dział: Projekty aktów prawnych
osoba wprowadzająca: Malwina Marmuszewska
czas akcji: 2022-03-22 / 09:07:13
przejdź do wpisu >>
2022-03-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesja Rady Miasta - porządek obrad
dział: Rada Miasta
osoba modyfikująca: Malwina Marmuszewska
czas akcji: 2022-03-22 / 09:06:50
przejdź do wpisu >>
2022-03-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wyniki otwartych konkursów ofert 2022
dział: organizacje pozarządowe
osoba wprowadzająca: Joanna Borek-Osmolak
czas akcji: 2022-03-16 / 16:15:32
przejdź do wpisu >>
2022-03-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy Piotra Ściegiennego 22
dział: 2022 - Sprzedaż nieruchomości
osoba wprowadzająca: Arkadiusz Jaracz
czas akcji: 2022-03-16 / 13:57:23
przejdź do wpisu >>
2022-03-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Biuro Obsługi Klienta
dział: Wydziały Urzędu Miasta
osoba modyfikująca: Tadeusz Ferenc
czas akcji: 2022-03-10 / 10:17:38
przejdź do wpisu >>
2022-03-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wydział Gospoarki Lokalowej
dział: Wydziały Urzędu Miasta
osoba modyfikująca: Tadeusz Ferenc
czas akcji: 2022-03-10 / 10:16:50
przejdź do wpisu >>
2022-03-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wystąpienie pokontrolne z Przedszkola Publicznego Nr 1
dział: Kontrole wewnętrzne 2022
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-03-10 / 09:29:01
przejdź do wpisu >>
2022-03-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wystąpienie pokontrolne z Przedszkola Publicznego Nr 1
dział: Kontrole wewnętrzne 2022
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-03-10 / 09:28:41
przejdź do wpisu >>
2022-03-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Kontrole wewnętrzne 2022
dział: Wyniki kontroli wewnętrznych
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-03-10 / 09:26:58
przejdź do wpisu >>
2022-03-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy P. Ściegiennego 22
dział: 2022 - Sprzedaż nieruchomości
osoba modyfikująca: Magda Jacel
czas akcji: 2022-03-09 / 12:35:05
przejdź do wpisu >>
2022-03-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy P. Ściegiennego 22
dział: 2022 - Sprzedaż nieruchomości
osoba wprowadzająca: Magda Jacel
czas akcji: 2022-03-09 / 12:33:07
przejdź do wpisu >>
2022-03-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. P.Ściegiennego 18
dział: 2022 - Sprzedaż nieruchomości
osoba wprowadzająca: Magda Jacel
czas akcji: 2022-03-09 / 12:15:37
przejdź do wpisu >>
2022-03-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ul. Młyńskiej 1
dział: 2022 - Sprzedaż nieruchomości
osoba wprowadzająca: Magda Jacel
czas akcji: 2022-03-09 / 12:06:13
przejdź do wpisu >>
2022-03-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: I przetarg ustny nieograniczony na zabycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Fabrycznej 7
dział: 2022 - Sprzedaż nieruchomości
osoba wprowadzająca: Magda Jacel
czas akcji: 2022-03-09 / 11:33:06
przejdź do wpisu >>
2022-03-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dla Ciepłowni w Kamiennej Górze
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-03-09 / 10:24:32
przejdź do wpisu >>
2022-03-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dla Ciepłowni w Kamiennej Górze
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-03-09 / 10:24:16
przejdź do wpisu >>
2022-03-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla dz. nr 214 obr. 5 w Kamiennej Górze
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-03-09 / 10:23:53
przejdź do wpisu >>
2022-03-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla dz. nr 214 obr. 5 w Kamiennej Górze
dział: Obwieszczenia i ogłoszenia
osoba wprowadzająca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-03-09 / 10:23:34
przejdź do wpisu >>
2022-03-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowania planistyczne w toku. Obwieszczenia.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-03-07 / 10:38:57
przejdź do wpisu >>
2022-03-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowania planistyczne w toku. Obwieszczenia.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-03-07 / 10:37:39
przejdź do wpisu >>
2022-03-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Kontrola NIK - Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej przez gminy w województwie dolnośląskim
dział: Kontrole zewnętrzne 2021
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-07 / 10:35:30
przejdź do wpisu >>
2022-03-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Kontrola NIK - Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej przez gminy w województwie dolnośląskim
dział: Kontrole zewnętrzne 2021
osoba wprowadzająca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-07 / 10:34:46
przejdź do wpisu >>
2022-03-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowania planistyczne w toku. Obwieszczenia.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-03-07 / 10:34:17
przejdź do wpisu >>
2022-03-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycja 1/2022
dział: Petycje 2022
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-07 / 08:50:19
przejdź do wpisu >>
2022-03-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Petycja 1/2022
dział: Petycje 2022
osoba wprowadzająca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-07 / 08:49:47
przejdź do wpisu >>
2022-03-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycje 2022
dział: Petycje
osoba modyfikująca: Tadeusz Ferenc
czas akcji: 2022-03-07 / 08:46:31
przejdź do wpisu >>
2022-03-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Petycje 2022
dział: Petycje
osoba wprowadzająca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-07 / 08:30:44
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wydział Infrastruktury Miejskiej I Ochrony Środowiska
dział: Wydziały Urzędu Miasta
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-03 / 11:13:16
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wydział Finansowo Budżetowy
dział: Wydziały Urzędu Miasta
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-03 / 11:11:33
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
dział: Wydziały Urzędu Miasta
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-03 / 11:10:59
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Nabór na wolne stanowisko - stanowisko ds. inwestycji kubaturowych i liniowych
dział: Praca w urzędzie - konkursy
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-03 / 11:03:12
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Nabór na wolne stanowisko - stanowisko ds. inwestycji kubaturowych i liniowych
dział: Praca w urzędzie - konkursy
osoba wprowadzająca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-03 / 11:01:37
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowania planistyczne w toku. Obwieszczenia.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-03-03 / 10:44:08
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowania planistyczne w toku. Obwieszczenia.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-03-03 / 10:39:46
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Prawo
dział: Gospodarka odpadami
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-03-03 / 10:28:40
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Prawo
dział: Gospodarka odpadami
osoba modyfikująca: Piotr Żuprański
czas akcji: 2022-03-03 / 10:28:31
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowania planistyczne w toku. Obwieszczenia.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-03-03 / 10:00:10
przejdź do wpisu >>
2022-03-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowania planistyczne w toku. Obwieszczenia.
dział: Gospodarka przestrzenna
osoba modyfikująca: Andrzej Omachel
czas akcji: 2022-03-03 / 09:58:20
przejdź do wpisu >>
2022-03-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ponowny nabór na wolne stanowisko - stanowisko ds. ładu przestrzennego i administracji budowlanej
dział: Praca w urzędzie - konkursy
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-01 / 14:21:03
przejdź do wpisu >>
2022-03-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ponowny nabór na wolne stanowisko - stanowisko ds. ładu przestrzennego i administracji budowlanej
dział: Praca w urzędzie - konkursy
osoba wprowadzająca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-01 / 14:19:53
przejdź do wpisu >>
2022-03-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ponowny nabór na wolne stanowisko - stanowisko ds. obronnych
dział: Praca w urzędzie - konkursy
osoba modyfikująca: Katarzyna Poręba-Plasło
czas akcji: 2022-03-01 / 14:09:48
przejdź do wpisu >>
następna >>