Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Kontrole zewnętrzne 2008
Szukaj

Kontrole zewnętrzne 2008:


6) Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy z kontroli w zakresie realizacji tematu PIP przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w dniach 06-07.11.2008 roku
wytworzono: 18 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-18 08:30:05
5) Zalecenia pokontrolne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną w dniu 3 czerwca 2008 roku MOPS w Kamiennej Górze w związku ze śmiercią 3-letniego dziecka...
wytworzono: 18 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-18 08:28:14
4) Kontrola nr 155/08 przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniach 3 i 17 września 2008 roku w zakresie oceny stanu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
wytworzono: 15 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-15 15:07:56
3) Zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z przeprowadzonej w Gminie Miejskiej Kamienna Góra w okresie od 13.08.2008 r. do 14.11.2008 r. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy
wytworzono: 15 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-15 14:52:16
2)Zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej 30.11.2007 roku przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze w zakresie kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.
wytworzono: 15 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-15 13:10:07
1)Kontrola projektu pt. „Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze” przeprowadzona w dniu 28-29.02.2008 r. w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, w zakresie prawidłowości realizacji projektu
wytworzono: 15 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-15 13:08:23