Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Burmistrza 2005 rok
Szukaj

Zarządzenia Burmistrza 2005 rok:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Zarządzenie nr 277/05 w sprawie: udzielenia p.o. Kierownikowi MOPS w Kamiennej Górze upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej…
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 08:14:31
Zarządzenie nr 276/05 w sprawie: powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 08:13:34
Zarządzenie nr 275/05 w sprawie: powołania na stanowisko p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Kamiennej Górze.
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 08:11:07
Zarządzenie nr 274/05 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2005 rok.
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 08:10:10
Zarządzenie nr 273/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży….
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 08:08:39
Zarządzenie nr 272/05 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych czeków i znaków opłaty skarbowej w kasie Urzędu oraz powołania zespołów spisowych.
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 08:07:16
Zarządzenie nr 271/05 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2005 rok.
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 08:04:27
Zarządzenie nr 270/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej ...
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 08:01:34
Zarządzenie nr 269/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:…
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 08:00:02
Zarządzenie nr 268/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn…
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 07:58:58
Zarządzenie nr 267/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży….
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 07:57:48
Zarządzenie nr 266/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy ul. R. Traugutt 5.
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 07:56:49
Zarządzenie nr 265/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania Nr 1b położonego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności 2.
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 07:56:03
Zarządzenie nr 264/05 w sprawie: powołania składu Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 07:55:16
Zarządzenie nr 263/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu położonego w Kamiennej Górze stanowiącego części działki nr 1/1 obr.5 o pow. 22m2 z przeznaczeniem pod ustawienie garażu blaszanego.
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 07:54:25
Zarządzenie nr 262/05 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzeatrgowej na rzecz najemców oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych…
wytworzono: 7 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-07 07:53:19
Zarządzenie nr 261/05 w sprawie: zmiany zarządzenia 15/05 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 28.01.2005…
wytworzono: 25 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-25 15:20:40
Zarządzenie nr 260/05 w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych ...
wytworzono: 25 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-25 15:18:34
Zarządzenie nr 259/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:…
wytworzono: 25 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-25 15:17:12
Zarządzenie nr 258/05 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. Śląskiej.
wytworzono: 25 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-25 15:15:48

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »