Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Burmistrza 2009 r.
Szukaj

Zarządzenia Burmistrza 2009 r.:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Zarządzenie nr 286/09 w sprawie : przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania , środków pieniężnych, czeków w kasie Urzędu Miasta oraz powołania zespołów spisowych.
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:54:50
Zarządzenie nr 285/09 w sprawie : zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010 w Gminie Miejskiej Kamienna Góra, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:53:55
Zarządzenie nr 284/09 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2009 rok.
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-14 13:16:54
Zarządzenie nr 283/09 w sprawie : ustalenia ceny za korzystanie z Szaletu Miejskiego przy ul. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-14 13:23:38
Zarządzenie nr 282/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży,
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:52:24
Zarządzenie nr 281/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży,...
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:51:26
Zarządzenie nr 280/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży...
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:50:30
Zarządzenie nr 279/09 w sprawie : powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach ...
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:49:11
Zarządzenie nr 278/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zdania pn.: „Świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu...
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:48:04
Zarządzenie nr 277/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.” Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i ścinaniu
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:46:33
Zarządzenie nr 276/09 w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn.” Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego ...
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:45:34
Zarządzenie nr 275/09 w sprawie: udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kamiennej Góry
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-19 15:06:06
Zarządzenie nr 274/09
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:43:48
Zarządzenie nr 273/09
wytworzono: 6 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-06 13:43:22
Zarządzenie nr 272/09 w sprawie : zmian w przyjętym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok
wytworzono: 4 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-04 14:17:36
Zarządzenie nr 271/09 w sprawie : zmian w przyjętym projekcie budżetu miasta Kamienna Góra na 2010 rok.
wytworzono: 4 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-04 14:04:24
Zarządzenie nr 270/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonych w Kamiennej Górze przy ul. Sportowej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.
wytworzono: 4 Stycznia 2010 | zmodyfikowano: 2010-01-04 14:01:10
Zarządzenie nr 269/09 w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy placu Wolności 1 ...
wytworzono: 16 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2010-01-04 13:58:58
Zarządzenie nr 268/09 w sprawie : ponownego rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze przez Pana Ryszarda Goszczyńskiego.
wytworzono: 16 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-16 12:52:07
Zarządzenie nr 267/09 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta –II etap”.
wytworzono: 16 Grudnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-12-16 12:48:10

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »