Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Burmistrza 2008 r.
Szukaj

Zarządzenia Burmistrza 2008 r.:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Zarządzenie nr 325/08 w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 244/2007 Burmistrza Miasta z 4 października 2007 roku wprowadzającego Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Miasta Kamienna Góra.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 13:18:09
Zarządzenie nr 322/08 w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 13:17:02
Zarządzenie nr 321/08 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 13:15:30
Zarządzenie nr 320/08 w sprawie: ustalenia zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 13:14:37
Zarządzenie nr 319/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 27 w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 13:13:28
Zarządzenie nr 318/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła I
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 13:12:27
Zarządzenie nr 317/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Świerkowej.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 13:11:16
Zarządzenie nr 316/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 13:03:58
Zarzadzenie nr 315/08 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych, czeków w kasie Urzędu Miasta oraz powołania zespołów spiskowych.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 10:08:23
Zarządzenie nr 314/08 w sprawie: ustanowienia administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemów informatycznych w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 10:05:38
Zarządzenie nr 313/08 w sprawie: wprowadzenia zmian z budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 10:03:38
Zarządzenie nr 312/08 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 283/07 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 10:02:38
Zarządzenie nr 311/08 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze- referent ds. funduszy strukturalnych i projektów spójności.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 10:01:13
Zarządzenie nr 310/08 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2008 rok.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 09:59:28
Zarządzenie nr 309/08 w sprawie: wprowadzenia do stosowania procedur wewnętrznej kontroli finansowej.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 09:58:32
Zarządzenie nr 308/08 w sprawie: wprowadzenia do stosowania Instrukcji w sprawie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 09:57:24
Zarządzenie nr 307/08 w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 09:56:10
Zarządzenie nr 306/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego w Kamiennej Górze przy Placu Wolności ...
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 09:55:16
Zarządzenie nr 305/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem,w którym wyodrębnia się lokal z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą, położony w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej.
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 09:54:25
Zarządzenie nr 304/08 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerow
wytworzono: 28 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-28 09:52:45

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »