Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Burmistrza 2007 r.
Szukaj

Zarządzenia Burmistrza 2007 r.:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Zarządzenie nr 316/07 w sprawie: procedur kontroli finansowej w zakresie wykorzystania środków unijnych.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:40:14
Zarządzenie nr 315/07 w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w roku 2008.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:39:19
Zarządzenie nr 314/07 w sprawie: wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:37:41
Zarządzenie nr 313/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w z
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:36:36
Zarządzenie nr 311/07 w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miasta Kamienna Góra na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:33:22
Zarządzenie nr 310/07 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:30:50
Zarządzenie nr 309/07 w sprawie: wprowadzeni zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:29:16
Zarządzenie nr 308/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynkach stanowią
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:27:34
Zarządzenie nr 307/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynku stanowiąc
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:22:42
Zarządzenie nr 306/07 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2007 rok.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:21:48
Zarządzenie nr 305/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oddania gruntu w wieczyste użytkowanie, oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kamiennej Górze przy ul. M. Fornalskiej w pierwszym przeta
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:20:39
Zarządzenie nr 304/07 w sprawie: ustalenia ceny zbycia nieruchomości położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:19:48
Zarządzenie nr 302/07 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w budynku stanowiąc
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:18:28
Zarządzenie nr 301/07 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:17:20
Zarządzenie nr 300/07 w sprawie: likwidacji drogi na działce nr 73/1 w Kamiennej Górze, w obrębie nr 3
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:16:23
Zarządzenie nr 299/07 w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych, czeków w kasie Urzędu oraz powołania zespołów spisowych.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:14:57
Zarządzenie nr 298/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn.: „Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:13:48
Zarządzenie nr 297/07 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miasta tj. środków trwałych oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołu Znakującego i Zespołów Spisowych.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:10:42
Zarządzenie nr 296/07 w sprawie: ustalenia ceny za korzystanie z Szaletu miejskiego przy ul. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze.
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:09:09
Zarządzenie nr 295/07 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta w Kamiennej
wytworzono: 24 Września 2009 | zmodyfikowano: 2009-09-24 10:07:23

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »