Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Burmistrza 2003r.
Szukaj

Zarządzenia Burmistrza 2003r.:« poprzednia 1 2 3 4  następna »
Zarządzenie nr 71/03 w sprawie: prowadzenia rocznej inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, środków pieniężnych , czeków i znaków opłaty skarbowej w kasie urzędu oraz powołania zespołów spisowych.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 12:54:00
Zarządzenie nr 70/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta KG na 2003 rok.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 12:53:02
Zarządzenie nr 69/03 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej na zbycie mieszkania położonego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 18/2
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 12:52:12
Zarządzenie nr 68/03 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego UM w KG
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 12:51:22
Zarządzenie nr 67/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu GMKG w latach 2004-2006”
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 12:50:13
Zarządzenie nr 66/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przy ul. K. Miarki 9.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 12:49:15
Zarządzenie nr 65/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadań związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów i urządzeń odwadniających drogi gminne w Kamiennej Górze.̶
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 12:47:59
Zarządzenie nr 64/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej, ustalenia ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości lokali użytkowych przy Pl. Wolności 8.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 11:07:24
Zarządzenie nr 63/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej „Dostawa materiałów biurowych dla UM w KG w 2004 roku”
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 11:04:50
Zarządzenie nr 62/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej „Obsługa prawna Rady Miejskiej w Kamiennej Górze w 2004 roku”
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 11:02:31
Zarządzenie nr 61/03 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej „Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla GMKG w 2004r. Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac geodezyjnych dla GMKG w 2004 roku.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 10:59:49
Zarządzenie nr 60/03 w sprawie: ustalenia dodatkowych wolnych dni od pracy w 2004 roku
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 10:57:10
Zarządzenie nr 59/03 w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 10:54:26
Zarządzenie nr 58/03 w sprawie: udzielenia upoważnienia do pełnienia funkcji członka zarządu wspólnot mieszkaniowych, w których GM jest współwłaścicielem, składania w imieniu GM oświadczeń woli przy zawieraniu umów o zarządzanie w tych wspólnotach.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 10:52:45
Zarządzenie nr 57/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, ustalenie ceny do zbycia oraz podania do publicznej wiadomości wykazu, lokali użytkowego w budynku stanowiącym własność GMKG
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 10:41:37
Zarządzenie nr 56/03 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z Szaletu Miejskiego przy ul. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 10:36:48
Zarządzenie nr 55/03 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Kamienna Góra na 2003 rok.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 10:37:06
Zarządzenie nr 54/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży garażu przy ul. Skłodowskiej dz. 791 obr. 6.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 10:37:23
Zarządzenie nr 53/03 w sprawie: zmian w Zarządzeniu nr 6/03 z dnia 15.09.2003
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 10:38:36
Zarządzenie nr 52/03 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz podanie do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych.
wytworzono: 5 Listopada 2009 | zmodyfikowano: 2009-11-05 10:37:54

« poprzednia 1 2 3 4  następna »