Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Burmistrza 2006 r.
Szukaj

Zarządzenia Burmistrza 2006 r.:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Zarządzenie nr 282/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 68/03 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:42:06
Zarządzenie nr 281/06 w sprawie: ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do korzystania z lokali sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:41:21
Zarządzenie nr 280/06 w sprawie:ustalenia ceny za korzystanie z Szaletu Miejskiego przy ul. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:40:33
Zarządzenie nr 279/06 w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych ...
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:39:39
Zarządzenie nr 278/06 w sprawie: zasad wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra w celu wykonania elementów sieci uzbrojenia terenu lub remontów infrastruktury technicznej.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:38:51
Zarządzenie nr 277/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 68/03 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:38:08
Zarządzenie nr 276/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 68/03 Burmistrza Miasta Kamiennej Góry z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:37:22
Zarządzenie nr 275/06 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 25/2 na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:36:32
Zarządzenie nr 274/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 25/2 na podstawie przetargu ustnego nieograniczonego.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:35:39
Zarządzenie nr 273/06 w sprawie: ustalenia ceny do III przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamiennej Górze przy ul. Leśnej.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:34:40
Zarządzenie nr 272/06 w sprawie: funkcjonowania ruchu kołowego w rejonie placu Wolności w Kamiennej Górze.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 11:33:42
Zarządzenie nr 271/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia ceny samochodu specjalnego marki VOLVO oraz powołania Komisji Przetargowej na zbycie samochodu specjalnego marki VOLVO.
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 10:11:19
Zarządzenie nr 269/06 w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 10:10:25
Zarządzenie nr 268/06 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2006 rok..
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 10:09:33
Zarządzenie nr 267/06 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej...
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 10:07:47
Zarządzenie nr 266/06 w sprawie:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry...
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 10:06:02
Zarządzenie nr 265/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Zimowe Utrzymanie dróg, placów,...
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 10:05:06
Zarządzenie nr 264/06 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego...
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 10:01:35
Zarządzenie nr 263/06 w sprawie:udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry..
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 09:59:50
Zarządzenie nr 262/06 w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej...
wytworzono: 1 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-01 09:58:56

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »