Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Szukaj

Zarządzenia Burmistrza 2020 rok:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Zarządzenie nr 425/2020 w sprawie ustalenbia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra na rok szkolny 2021/2022
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-25 09:10:39
Zarządzenie nr 424/2020 w sprawie vwprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-25 08:47:25
Zarządzenie nr 423/2020 w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnośco osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-25 08:56:55
Zarządzenie nr 422/2020 w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-25 09:06:36
Zarządzenie nr 421/2020 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze.
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-25 09:04:10
Zarządzenie nr 420/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra.
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-25 08:51:43
Zarządzenie nr 419/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-02-18 12:22:29
Zarządzenie nr 418/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-02-18 12:19:40
Zarządzenie nr 417/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego.
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-02-18 12:14:59
Zarządzenie nr 416/2020 w sprawie przznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego do I przetargu.
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-02-18 11:53:35
Zarządzenie nr 415/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: " Bieżące utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Miej
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-25 08:27:50
Zarządzenie nr 414/2020 w sprawie ustalenia cennika za zajęcie miejsca na słupach i tablicach informacyjnych na terenie Miasta Kamienna Góra.
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-25 08:24:37
Zarządzenie nr 413/2020 w sprawie ustalenia ceny za korzystanie z Szaletów Miejskich w Kamiennej Górze.
wytworzono: 25 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-25 08:21:10
Zarządzenie nr 412/2020 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w Kamiennej Górze.
wytworzono: 19 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-19 08:41:00
Zarządzenie nr 411/2020 w sprawie
wytworzono: 19 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-19 08:35:12
Zarządzenie nr 410/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze.
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-21 08:57:50
Zarządzenie nr 409/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia lokalu użytkowego do I przetargu.
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2021-01-19 08:44:50
Zarządzenie nr 408/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości zabudowanej garażem.
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2021-01-25 08:11:49
Zarządzenie nr 407/2020 w sprawie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii A20,B20,C20,D20,E20 I F20.
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-15 11:32:17
Zarządzenie nr 406/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: " Wykaszanie zieleni na terenie Miiasta Kamienna Góra.
wytworzono: 15 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2021-01-22 12:14:22

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »