Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html

Zmiana systemu ogrzewania: Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie na wymianę pieców w ramach II Edycji „Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn.: „Program wymiany starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w ramach programu PPONE – Edycja II”.

     Całkowity koszt zadania wynosi 504 993,26 zł. W ramach zawartego porozumienia Gmina Miejska Kamienna Góra otrzyma ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki 244 418,65 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy złożyli deklaracje w I Edycji Programu Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego, a nie zostali wówczas zakwalifikowani do udzielenia dopłaty z powodu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

     W ramach zadania w 42 nieruchomościach mieszkalnych zostanie trwale zlikwidowanych 46 pieców i kotłów węglowych. Beneficjenci zamontują łącznie 42 ekologiczne źródła ciepła, tj. 40 kotłów gazowych, 1 kocioł 5 klasy na paliwo stałe wg PN-EN 303-5:2012 i 1 piec elektryczny.

 

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

 

www.wfosigw.wroclaw.pl

obrazek

 

Niniejsza „informacja” zostaje umieszczona na stronie internetowej urzędu www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej tut. urzędu.


   

wstecz