Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html

Gospodarka przestrzenna: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wykaz. Uchwały.

Z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kamienna Góra można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze (II piętro, pok. nr 310). Informacje: e-mail: architekt@kamiennagora.pl; tel. +48 75 645 51 35.

Kamienna Góra System Informacji Przestrzennej

Link do miejskiego systemu informacji przestrzennej. Informacje o przeznaczeniu poszczególnych terenów dostępne są przez ikonę "Drzewko warstw" i dalej po rozwinięciu "Zagospodarowanie przestrzenne" - należy odznaczyć (tylko) "Plany miejscowe".

Informacje zawarte na tym panelu ograniczają się do obowiązujących opracowań, archiwalne - dostępne są w Urzędzie Miasta.

Dokumentem, którym można się posługiwać przed organami administracji jest wypis, wyrys z mpzp po potwierdzeniu jego zgodności z materiałami znajdującymi się w Urzędzie Miasta. Patrz zakładka – Wnioski. Z tego też powodu informacje uzyskane na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie - nie mogą stanowić podstawy ewentualnych roszczeń.

Ze względów technicznych - rysunki pomniejszono i nie posiadają one jednorodnego odwzorowania. Aktywne linki oznaczono kolorem niebieskim.


Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Szczegółowe informacje o obowiązujących miejscowych planach zawarto w Wykazie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie kolorem czerwonym - oznaczono opracowania nieobowiązujące.


Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Uwaga - opracowania zestawione poniżej mogą obowiązywać w części. Najabardziej aktualne informacje znajdują się w "Miejskim portalu mapowym".

9.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości wraz z jej otoczeniem: Tekst, Rysunek;

11.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ustanowienia docelowej lokalizacji „Korytarza komunikacyjnego dróg: A3 i Nr 5 (dawna 371)”: Tekst, Rysunek1, Rysunek2;

12.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kamiennej Góry w rejonie ul. Krzeszowska – T. Kościuszki – Leśna:  Tekst, Rysunek, Zmiana;

13.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kamiennej Góry w rejonie ul. H. Sienkiewicza – L. Waryńskiego – W. Broniewskiego:  Tekst,  Rysunek1Rysunek2;

14.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczongo ulicami: S. Okrzei i Spacerową oraz rzeką Bóbr w Kamiennej Górze:  TekstRysunek;

15.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Krzeszowska, Księcia Bolka I i T. Kościuszki w Kamiennej Górze: Tekst, Rysunek;

17.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny „A”: TekstJednolity, Rysunek;

18.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Lubawskiej w Kamiennej Górze: Tekst, Rysunek;

19.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowa, Wojska Polskiego, T. Kościuszki w Kamiennej Górze: Tekst, Rysunek;

20.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: L. Waryńskiego, Wojska Polskiego i Parkowej w Kamiennej Górze:  TekstJednolity, Rysunek;

21.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: T. Kościuszki, Wojska Polskiego, Okrzei oraz rzek: Bóbr i Zadrna w Kamiennej Górze:  Tekst, Rysunek;

22.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: W. Broniewskiego i Spacerowej w Kamiennej Górze: TekstJednolityRysunekJednolity;

23.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny „B”:  TekstJednolity,  Rysunek;

24.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu uliy: J. Korczaka w Kamiennej Górze:  Tekst, RysunekZmianaTekst, ZmianaRysunek;

25.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu uliy: Jesionowej w Kamiennej Górze:  Tekst, Rysunek;

26.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy A. Asnyka i Zielonej w Kamiennej Górze:  Tekst, Rysunek;

27.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze:  TekstRysunek (Zmiana - poz. 41);

28.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy A. Asnyka i Zielonej w Kamiennej Górze, obszar planistyczny U":  TekstRysunek, Zmiana1;

29.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze: Tekst,  Rysunek;

30.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze: TekstRysunek;

31.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze: TekstRysunek;

MPZP uchwalane w terminie późniejszym dostępne są w Bazie Aktów Własnych, w zakładce Plany Zagospodarowania Przestrzennego (wykaz powyżej).   

wstecz