Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Bip - Strona główna

Gmina Miejska

Urząd Miasta

Rada Miasta

Władze Miasta

Gospodarka finansowa

Zarządzenia Burmistrza

Akty prawne

Oświadczenia majątkowe

Gospodarka przestrzenna

Ochrona środowiska

Infrastruktura Miejska

Sprawy Społeczne

Wyniki kontroli wewnętrznych

Wykaz udzielonych dotacji

Dostęp do informacji publicznej

Wybory i referenda

Zgromadzenia publiczne

Lobbing

Oświata »

Rejestry

Budżet obywatelski

Petycje

Ochrona danych osobowych

Wyniki kontroli zewnętrznych

Konsultacje społeczne

Raport o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Nieodpłatna pomoc prawna »

Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami »

Zgłoszenia naruszeń

Regulamin na słupy i tablice informacyjne

walidacja css walidacja html

Gospodarka przestrzenna: Opracowania planistyczne w toku. Obwieszczenia.

W procedurze planistycznej Burmistrz Miasta Kamienna Góra zawiadamia o przystapieniu do sporządzenia opracowania planistycznego, wyznaczając termin składania wniosków, następnie przygotowuje projekt dokumentu planistycznego, rozsyła do uzgodnień i opiniowania, po czym wykłada projekt planu do publicznego wglądu wyznaczając termin na zgłoszenie uwag. W dalszym postępowaniu rozstrzyga o uwzględnieniu lub odrzuceniu uwag i przedstawia projekt planu do uchwalenia z listą nieuwzględnionych uwag.

Opracowania planistyczne w toku (kolejność - wg. uchwały inicjującej opracowanie):

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Cichej w Kamiennej Górze. (Opracowanie obejmuje teren między ul. J. Słowackiego a ulizą Cichą z najbliższym otoczeniem, w tym z Osiedlem Cicha oraz do ul. Piastowskiej). Uchwała o przystąpieniu Nr XLIX/323/22, z dnia 26 stycznia 2022r. Uchwała o przystąpieniu do opracowania z załacznikiemObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lubawskiej i Jaśminowej w Kamiennej Górze. (Opracowanie obejmuje teren między ul. Lubawską, Jaśminową a ogrodami działkowymi przy ul. Lubawskiej). Uchwała o przystąpieniu Nr XLVII/304/21, z dnia 30 listopada 2021r. Zakres opracowania - załącznik uchwały inicjującejObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta - zmiana, w rejonie ulicy S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze. (Opracowanie obejmuje teren między ulicy S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego i Wąską). Uchwała o przystąpieniu Nr XLIV/2287/21, z dnia 29 września 2021r. Zakres opracowania - załącznik uchwały inicjującej. Plan został uchwalony i trwa oczekiwanie na publikację.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego w Kamiennej Górze. (Opracowanie obejmuje teren między ul. J. Słowackiego M. Skłodowskiej-Curie, Nową, z ul. M. Konopnickiej). Uchwała o przystąpieniu Nr XLIII/275/21, z dnia 25 sierpnia 2021r. Zakres opracowania - załącznik uchwały inicjującejObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krzeszowskiej w Kamiennej Górze. (Opracowanie obejmuje część terenu między ul. Krzeszowską, Osiedlem Krzeszowskim a lasem powyżej). Uchwała o przystąpieniu Nr XLII/260/21, z dnia 30 czerwca 2021r. Zakres opracowania - załącznik uchwały inicjującejOgłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoObwieszczenie o wyłożeniu projeltu planu do publicznego wgladu projektu planu. Projekt planu miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lipowej w Kamiennej Górze. (Opracowanie obejmuje niewielką część obszaru objętego obowiązującycm planem w rejonie ul. Bohaterów Getta, teren MW.6). Uchwała o przystąpieniu Nr XXXIX/226/21, z dnia 28 kwietnia 2021r. Zakres opracowania - załącznik uchwały inicjującejPlan został uchwalony i trwa oczekiwanie na publikację.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w Kamiennej Górze. (Opracowanie obejmuje część obszarów 2-ch objętych obowiązującycmi planami między ul. Leśną a zalewem). Uchwała o przystąpieniu Nr XXXIX/235/21, z dnia 28 kwietnia 2021r. Zakres opracowania - załącznik uchwały inicjującejObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Licealnej w Kamiennej Górze. (Opracowanie obejmuje część obszaru objętego obowiązującycm planem w rejonie ul. Licealnej, M. Skłodowskiej-Curie i T. Kosciuszki). Uchwała o przystąpieniu Nr XXXIV/201/20, z dnia 18 grudnia 2020r. Zakres opracowania - załącznik uchwały inicjującej. Plan został uchwalony i opublikowany trwa przygotowanie do umieszczenia w SIP.

Opracowanie nowego dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Uchwała o przystąpieniu nr XXI/125/20 z dnia 26 lutego 2020 r. Uchwała inicjująca. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium. Przygotowano projekt dokumentu. Obwieszczenie o wyłożeniu projektu Studium do publicznego wglądu. Studium Opis. Studium Rys 1. Studium Rys 2. Studium Rys 3. Studium Rys 4. Studium Rys 5. Studium Rys 6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze. Uchwała o przystąpieniu Nr XXXV/230/17, z dnia 28 czerwca 2017r. Zakres opracowania - załącznik do uchwały inicjującej. Zakończono zbieranie wniosków. W świetle uzyskanych opinii i uzgodnień - nie jest możliwe przygotowanie projektu planu spełniającego warunki techniczne.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze. (Opracowanie obejmuje DCR). Uchwała o przystąpieniu Nr XXXVII/236/13, z dnia 13 listopada 2013r. Zakres opracowania - załącznik do uchwały inicjującej. BMKG uwzglednił uwagi do projektu planu przestrzennego, które wymagają zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - w trakcie opracowania.

 

 


 

Informacje: architekt@kamiennagora.pl; tel. +4875/ 645 51 35


   

wstecz